Details of Office Bearers of Art and Culture Wing


BK Dayal Bhai

Chairperson,

Art & Culture wing, Brahmakumaris
Gyan Sarovar, Mount Abu
E-mail:artculturewing@bkivv.org
Ph:  9828699737

Bio Data
BK Niha Bahen

Vice Chairperson,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Sub Zone Incharge
Gamdevi Mumbai, Maharastra
E-mail: bkgamdevi@gmail.com
Ph: 9819933617

Bio Data
BK Poonam Bahen

National Co-ordinator,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Shalimar Bagh, Delhi
E-mail: shalimarbagh.del@bkivv.org
Ph: 8076450472

Bio Data
BK Prem Bahen

National Co-ordinator

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Karnal (Haryana)
E-mail: sector7.knl@bkivv.org
Ph: 9813320026

Bio Data
BK Satish Bhai

Head Quarter Co-ordinator,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris

Pandav Bhawan, Mount Abu
E-mail: bksatishsinger@gmail.com
Ph: 9414153217, 9413465323

Bio Data
BK Onkar Bhai

Head Quarter Co-ordinator,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Shantivan, Abu Road
E-mail: bkonkar.chd@gmail.com
Ph: 7014986198

Bio Data
BK Jagdish Bhai

Office Head,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Shantivan, Raj.
E-mail: artandculturewing@gmail.com
Ph: 9461630412

Bio Data
BK Sanjay Bhai

Wing Office Incharge,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Shantivan, Raj.
E-mail: artandculturewing@gmail.com
Ph: 9904708999

BK Anju Bahen

Office,

Art & Culture Wing, Brahmakumaris
Mumbai Office
E-mail:gamdevi.mum@bkivv.org
Ph: 9869454542

Bio Data

List of Zonal Co-ordinators of art and Culture Wing


BK Parvati Bahen

Sambalpur
Zonal Co-ordinator (ES Zone)
E-mail: sambalpur@bkivv.org
Ph: 9437053056

BK Trupti Bahen Ji

Bhavnagar
Zonal Co-ordinator (GUJ Zone)
E-mail: bhavnagar@bkivv.org
Ph: 9427503405

BK Kavita Bahen

Agartala
Zonal Co-ordinator (ES Zone)
E-mail: pagartala.bk@gmail.com
Ph: 9402168483

BK Kiran Bahen

Kathmandu
Zonal Co-ordinator (ES Zone)
E-mail: kathmandu@bkivv.org
Ph: 9779851036061

BK Leela Bahen

Dawangere
Zonal Co-ordinator (Karnatak Zone)
E-mail: davangere@bkivv.org
Ph: 9480557070

BK Kailash Bahen

Patiala
Zonal Co-ordinator (Punjab Zone)
E-mail: patiala@bkivv.org
Ph: 9463379448

BK Karuna Bahen

Indore hostel
Zonal Co-ordinator (Indore Zone)
E-mail: shaktiniketan.ind@bkivv.org
Ph: 9425313177

BK Asha Bahen

Indore (Arti)
Zonal Co-ordinator (Indoe(Arti)Zone)
Email: bkashabahn@gmail.com
Ph: 7869770545

BK Indra Bahen

Bhilwara
Zonal Co-ordinator (Indore Zone)
Email: bhilwara@bkivv.org
Ph: 9928365110

BK Chitra Bahen

Chennai
Zonal Co-ordinator (Indore Zone)
E-mail: bknungambakkam@gmail.com
Ph: 9444011194

List of Sub Zonal Co-ordinators of art and Culture Wing


BK Minakshi Bahen

Jalgaon
Sub Zonal Co-ordinator (MS Zone)
Ph: 9423185873

BK Jyoti Bahen

GPO, Pune
Sub Zonal Co-ordinator (MS Zone)
Ph: 9325425902

BK Vidya Bahen

Mira Society, Pune
Sub Zonal Co-ordinator (MS Zone)
Ph: 9730033770

BK Champa Bahen

Karli Bag Warodara
Sub Zonal Co-ordinator (MS Zone)
Ph: 9730033770

BK Sita Bahen

Vidarbha Sub Zonal Coordinator (MS Zone)

Rukhmani Nagar, Vijay Colony, Amravati
Ph: 9422855840

List of Active member of art and Culture Wing


BK Bhavna Bahen

Hastsal, Delhi
Area Co-ordinator
Ph: 9013314544

BK Alpa Bahen

Tagar Park, Delhi
Ph: 8700159953

BK Urmil Bahen

Swasthya Vihar, New Delhi
Ph: 9871362323

BK Rajni Bahen

Samaypur
Ph:-

BK Sheetal Bahen

Gamdevi
Ph: 9869454525

BK Shubhra Bahen

Majlish Park Delhi
Ph: 9212501828

BK Ramarao Bhai

Gamdevi
Ph: 9322515814

BK Naredra Bhai

Chandrapur
Ph: 9422176221

BK Nitin Bhai

A Academy For A Better World, Gyan Sarovar
Mount Abu -307501 (Rajasthan)
Mob:9461220631/8949142015
Email: bknitings@gmail.com

BK Mangala Bahen

Chopda
Ph: 9785919146

BK Vikash Bhai

Chopda
Ph: 8623073677

BK Himanshu Bhai

Indore
Ph:

BK Bindu Behan

Sambalpur
Ph:

BK Rachna Behan

Khanpur.Delhi
Ph: 9560012125

BK Rani Behan

Bikaner
Ph:

BK Vaishali Behan

Chandigrah
Ph:

BK Jagdev Bhai

Patiala
Ph:

BK Sarita Bahen

Asand
Ph: 9416657418

BK Rekha Bahen

Murena
Ph: 9416657418

BK Madhuri Bahen

Bhilai
Ph:

BK Deepak Bhai

Rajapur
Ph:

BK Bhanu Bhai

Shantivan
Ph:

BK Sharda Bahen

Bangalore
Ph:

BK Viswanath Bhai

Bangalore
Ph:

BK Shikha Behan

Karnal Haryana
Ph:

BK Parul Behan

Gujrat
Ph: